आवद्धता

  • विश्व हिन्दू महासंघ जिल्ला उपाध्यक्ष, गुल्मी
  • वैदिक धर्म परिषद नेपाल, जिल्ला अध्यक्ष, गुल्मी
  • वैदिक धर्म परिषद नेपाल, सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष, गुल्मी
  • भूतपूर्व शिक्षकः रुद्रावती मा.वि. सत्यवती गा.पा., शारदा मा.वि. चन्द्रकोट गा.पा., चिदीपानी मा.वि. सत्यवती गा.पा.। 

यो पनि हेर्नुहोस्ः


Post a Comment

0 Comments