सम्पर्क

तपाईं र म विभिन्न माध्यमबाट जोडिन सकिनेछ । मलाई यी ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
नामः देवकीनन्दन शरण भण्डारी
ठेगानाः सत्यवती गाउँपालिका वडा नं. ६, ढाव, गुल्मी
हालको ठेगानाः गीता ज्ञान कुञ्जदेवदह नगरपालिका, वडा नं. ७, सित्तलनगर, रुपन्देही, नेपाल

फेसबुक: D.N. Bhandari 
(यहाँ क्लिक गर्नुहोस् वा @dnbhandari213 सर्च गर्नुहोस्।)
मोबाइल नं.: ९८६७४०५७६४
फोन नं.: ०७१६९५०९६
इमेलः dnbhandari213@gmail.com
वेभसाइटः www.dnbhandari.com.np

Post a Comment

0 Comments