आर्त उपकार

कविताको शिर्षकः आर्त उपकार

रचना मितिः २०६२/०८/०३ गते बुधबार

छन्दः शशिबदना (स्लो. १-१४), अनुष्टुप (स्लो. १५-२२), शार्दूलबिक्रीडित (स्लो. २३)

रचनाकारः देवकीनन्दन शरण भण्डारी

कविताको शिर्षकः आर्त उपकार  रचना मितिः २०६२/०८/०३ गते बुधबार  छन्दः शशिबदना (स्लो. १-१४), अनुष्टुप (स्लो. १५-२२), शार्दूलबिक्रीडित (स्लो. २३)  रचनाकारः देवकीनन्दन शरण भण्डारी

बस सबै जनको, दिलमा सधै ।

बसिरहुन्‌ जननी, मनमा अजै ॥

            ॥१॥

शीत्तलको झरना, दिलमा परोस्‌ ।

कुमतिको भावना, घट्दै गरोस्‌ ॥

            ॥२॥

मन गरौं पर, सेवक चाकरी ।

घर नभैं हिड्ने, भिक्षुकै सरी ॥

             ॥३॥

यिनी सबै सुरकै, सुर सम्झ है ।

सेवक नै यिनको, वन है सधै ॥

            ॥४॥

भिक्षुकको दिलले, खुस भैकन ।

मनखुली रमने, मृदु यौवन ॥

            ॥५॥

मिलनी हो धनि, सेवक नै भये ।

भिक्षुकका दुःख, पार हुने थिये ॥

            ॥६॥

मान्छे सबैले, समभाव राखौं ।

सानो र ठूलो, यहि भाव तोडौं।

            ॥७॥

आत्मा कसैको, नदुखाउँ हामी ।

गोलोक जाने, जनले त जानी ॥

            ॥८॥

साक्षात्‌ कष्ण, हरि आत्म बासी।

जानौँ सबैले, यति ख्याल राखी ॥

            ॥९॥

जानेर मात्रै, जब बुद्धि फिर्ला।

आत्मा परात्मा, तब ज्ञान होला ॥

             ॥१०॥

नारायणै हो, भिक्षु बामनै त्यो ।

राजा वली नै, चकना चुरैभो ॥

            ॥११॥

त्यागी उदारै, मन भावनाको। 

सेखी हरायो, नृपराज जीको ॥

            ॥१२॥

साक्षात्‌ सेवा, दुःखीको गरेर ।

आखिर मिल्ला, हरि धाम हेर ॥

            ॥१३॥

भोको र प्यासो, जन आत्माले नै । 

आशिक देला, जिउन्यार लेनै ॥ 

            ॥१४॥

ठूलो हो दानमा यहि, भोजन जलपान हो ।

यसले जन सन्तुष्ट, देखिने यहि मात्र हो ॥

            ॥१५॥

अन्नपान समोदान, नभूतोन भविष्यति ।

यि कुरा सबले जानौं, कल्याण यहि हुन्छ नि ॥

            ॥१६॥

आर्तो पकार योकार्य, दुःखीको दुःख नासदा ।

भेटिन्छ परमेश्वर, प्राणीको आत्ममा सदा ॥

            ॥१७॥

चल प्राणिहरुको त, हत्यादी नगरी कन । .

रहने जन हो मान्छे, हत्यारा जन दानव: ॥

            ॥१८॥

हत्यारा काम त्यागेर, स्वात्मा कै तुलना गरी । 

बसने जन हो बुझनु, मानव देवता सरी ॥

            ॥१९॥

आर्तमा जन मात्र नै, गनिन्न बुझनु सब ।

चलने सब जो प्राणी, जान्नु छ सबले अब ॥ 

            ॥२०॥

प्राणी सम्पूर्णमा मान्छे, दयाले युक्त भैकन ।

रहने आर्तको सेवी, गनिन्छ त्यहि हो जन ॥ 

           ॥२१॥

सेवाको गतिमा प्रवेश गरने, जस्को भयो भावना ।

आत्माकै तुलना गरिबहरुमा, गर्ने शुभै कामना ॥

            ॥२२॥

सम्मानै दिलले गरौं निशदिनै, रातौं दिन हर्दम ।

सदभावै यहि हो बुझौं सकलले, सेवा शुभै कामना ॥

            ॥२३॥

 जय श्री राधै

Post a Comment

0 Comments