गुहार देउ यहाँ गुहार

हे आमा जननी कतातिर गयौ, नेपाल आमा तिमी ।

राष्ट्रैको धरमै विनास गरने, मान्छे बनायौ तनी॥

मारामार भयो लुटाउनि भये, नेता भनेका जती ।

लुट्नैसम्म लुटे धुते सकलनै, मान्छे मराये अती ॥

                        ॥१॥

त्यस्ताको पछि लागने किन भयौँ, के देख्नु यस्तो पर्‍यो ।

घातैघात हुँदा अझै नजिकिने, मान्छे त अन्धै भयो ॥

यस्ता दुर्जनको त साथ रहने, टेवा दिने मानवः ।

दैत्येकै सरि हो विचार गरदा, त्यो राष्ट्र घाती बुझ ॥

                        ॥२॥

के हो यो गलगाँड नै हुन गयो, यो भाणतन्त्रै भयो ।

धर्मै कर्म सबै समाप्त गरने, राक्षेस पैदा भयो ॥

आफ्नो के घरका पराईजनका, चिन्दै नचिन्ने भए ।

यस्ता अन्धकको छ संगत यहाँ, नेता र नेतृ भए ॥

                    ॥३॥ 

यस्ता अन्धकमा विवेक नहुने, शुन्यान्त आत्मा हुने ।

के गर्ने अथवा नगर्नि कुन हो, कर्तब्य हीनै हुने ॥

अन्यायो धनखैँचिने मुलुकमा, कष्टै दिने शासन ।

मान्छे मारनमा खुबै तमसिने, नेता हुँदै भाषण ।

                    ॥४॥

के देख्नै परने भयो जगतमा, नेपाल साह्रै भयो ।

कष्टैकष्ट दिए यिनै अरिहरु, बोलेर साध्ये गयो ॥

पापैपाप हुँदा सिमा पर गयो, नासिन्छकी लौ अब ।

के देख्ने जगमा छ कष्ट अति नै, लिङ्देन आऊ अब ॥

                    ॥५॥

नेपाली जनमा मुसुक्क खुसि नै, दिम्ला भनेनी जले ।

हिन्दुराष्ट्र जगाउने प्रण गरे, राजेन्द्र लिङ्देनले ॥

धर्मै संरक्षणै गरीकन यहाँ, देखापरेको छ यो ।

यस्ताको हुलमा अध्यात्म जन हो, बस्दा हुने लाभ हो ॥

                    ॥६॥

अत्याचार छिटै बिनाश गरने, झुल्कीन लाग्यो अब ।

सारा क्रन्दनको बिनाश गरदै, पीडा बिनासी सब ॥

नेपाली जन हो एकात्मत बनी, धर्मै बचाऊँ सबै ।

हिन्दूराष्ट्र बचाउने सुपथमा, लागौँ मिलेरै सबै ॥

                    ॥७॥

सिद्धान्त राजेन्द्रको

नेपाली भूमिको मयाँ यदि भए, सिद्धान्त राजेन्द्रको ।

स्वीकारौँ सबको हुनेछ हित नै, कल्याण नेपालको ॥

भ्रष्ट्राचार सबै समाप्त गरने, लिङ्देन राजेन्द्रले ।

अत्याचारै सबै बिनाश गरदै, जानेछ राजेन्द्रले ॥

                ॥८॥

हिन्दूको धनसम्पत्ती हुन गयो, नेता हुने भेषमा ।

नेपाली सबको दुःखै हरि लिने, आओस् छिटै देशमा ॥

पक्कापक्की बुझौँ यसै धरतिमा, नेपालको भक्तिमा ।

आयो है दुःख नासदै भुतलमा, राजेन्द्र नेपालमा ॥

                ॥९॥ 

संविधान महाँ सबै सुजनले, यो हिन्दू राष्ट्रै भनी ।

लेखाऔं तब शान्तिको उदयता, नेपाल झुल्किन्छ नी ॥

कौनै धर्ममहाँ विभेद नगरी, सामर्थ्य यै धर्मको ।

बस्ने यो क्षमता बुझौं सबैजना, हिन्दू यसै धर्मको ॥

                ॥१०॥

नेपाली जनता निवेदन गरेँ, बिन्ती गरेँ आत्मले ।

स्वीकारौँ सबले भनेजति कुरा, राजेन्द्र लिङ्देनले ॥

सारा सत्य कुरा हितै हुने कुरा, नेपाल यो देशमा ।

कल्याणै हुने हो यसै सुपथमा, चल्दा हुने देशमा ॥

                ॥११॥

जन्ताको मनकामना बढी रहोस्, विश्वास राजेन्द्रमा ।

इच्छा पूर्ण हुने सबै मनुजको, पूर्णै गरे आत्ममा ॥

भ्रष्ट्राचार सबै बिनास गरने, इच्छा पूरा होस् अनी ।

सारा कै नयनै निवास गरने, राजेन्द्र हौला त नी ॥

                    ॥१२॥

हरि ॐ राधेराधे

रचयिताः देवकीनन्दन भण्डारी देवदह ७ शितलनगर रुपन्देही

Hindu Nepal

Post a Comment

0 Comments