आर्त उपकार
सम्पूर्ण आमाहरु प्रति समर्पित
यहि चाहना कामना
 केहि प्रशंसा पत्र/सम्मान पत्र/कदर पत्र/प्रमाण पत्र